LAN HỒ ĐIỆP

-7%
 CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 10 CÀNH  CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 10 CÀNH
2,800,000₫ 3,000,000₫

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 10 CÀNH

2,800,000₫ 3,000,000₫

-20%
 HỒ ĐIỆP TÍM 2 CÀNH  HỒ ĐIỆP TÍM 2 CÀNH
600,000₫ 750,000₫

HỒ ĐIỆP TÍM 2 CÀNH

600,000₫ 750,000₫

-4%
 LAN TÍM 8 CÀNH  LAN TÍM 8 CÀNH
2,450,000₫ 2,550,000₫

LAN TÍM 8 CÀNH

2,450,000₫ 2,550,000₫

-10%
 LAN TRẮNG 3 CÀNH  LAN TRẮNG 3 CÀNH
900,000₫ 1,000,000₫

LAN TRẮNG 3 CÀNH

900,000₫ 1,000,000₫

-7%
 LỘC VÀNG  LỘC VÀNG
2,500,000₫ 2,700,000₫

LỘC VÀNG

2,500,000₫ 2,700,000₫

 TÍM NHẠT  TÍM NHẠT
2,499,000₫

TÍM NHẠT

2,499,000₫